440 Hz -> 432 Hz

 

Je kunt met behulp van een audiobewerkingsprogramma zelf je muziekbestanden omzetten naar 432 Hz.

Weet je niet hoe dat moet of heb je geen zin om dat zelf te doen, dan biedt Richard Huisken, de initiatiefnemer van deze website, je aan om deze omzettingen voor jou te doen, tegen een kleine vergoeding.

Hoe gaat dat in zijn werk?

1. Bepaal welke en hoeveel muziekbestanden je wilt laten omzetten naar 432 Hz. Bij voorkeur mp3- of wav-bestanden, eventueel ook ogg- of flac-bestanden.

De vergoeding hiervoor is: 

 1  bestand      -> € 0,50

 2  bestanden -> € 1,00

 3  bestanden -> € 1,50

 4  bestanden -> € 2,00

 5  bestanden -> € 2,25

10 bestanden -> € 4,00

15 bestanden -> € 6,00

20 bestanden -> € 7,50

2. Stort het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer:  NL69RABO0169163903, t.n.v. R.G. Huisken te Enschede, Nederland. Vermeld in de omschrijving duidelijk je naam, e-mailadres en om hoeveel bestanden het gaat! Als je buiten Europa woont, vermeld dan ook de BIC-code: RABONL2U.

3. Stuur nu een e-mail naar 432hz@backto432hz.org  met de titel "440 Hz naar 432 Hz omzetten" en zet je muziekbestanden in de bijlage. Binnen 2 werkdagen krijg je een e-mail terug met je omgezette bestanden. In de namen is toegevoegd: "432 Hz".

Als je nog vragen hierover hebt, stuur dan een mailtje naar bovengenoemd adres. Hartelijk bedankt voor het vertrouwen en veel luisterplezier!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

You can convert your music files to 432 Hz with the assistance of an audio conversion program.

If you don't know how to do this, or you doesn't want to do this conversion yourself,  then Richard Huisken, the initiator of this website, offers to do this conversion for you, for a small amount of money.

How does this work?

1. Look for the music files you want to be converted and how many. By prefer mp3- or wav-files,  and eventually also ogg- or flac-files.

The amounts are:

  1 file  -> € 0,50

  2 files -> € 1,00

  3 files -> € 1,50

  4 files -> € 2,00

  5 files -> € 2,25

10 files -> € 4,00

15 files -> € 6,00

20 files -> € 7,50

2. Pay the money due to the bank account no. NL69RABO0169163903 from R.G. Huisken, Enschede, the Netherlands. Mention in the description clearly your name, e-mail adress and how many files! If you live outside Europe, mention also the BIC-code: RABONL2U.

3. Send now an e-mail to 432hz@backto432hz.org with the title: "Conversion 440 Hz to 432 Hz" and put your music files in the appendix. In about 2 working days you will receive an e-mail back with the files being converted. In the names has been added: "432 Hz".

If you have any questions, send an e-mail to the same adress. Many thanks in advance for your trust and much listening pleasure!

Comité 'Terug naar 432 Hz'    info@terugnaar432hz.org